Huisregels + Privacy


Huisregels


 • Afspraken kunnen tot 8 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd of verzet.
 • Bij een no-show ben ik genoodzaakt de kosten van de gekozen behandeling in rekening te brengen.
 • Ik doe mijn uiterste best om de kleding olie-vrij te houden; ik kan het alleen niet uitsluiten. Houd daarom alsjeblieft rekening met je kledingkeuze.
 • De nadruk ligt op ontspanning en klachtenbehandeling.


  Privacyverklaring


  L Massage Therapie, gevestigd aan Keizer Karelplein 14 A, 1185 HL Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


  Contactgegevens:

  Keizer Karelplein 14 A

  1185 HL Amstelveen

  +31 6 295 12 038

  https://www.lmassagetherapie.nl

  info@lmassagetherapie.nl


  Postadres:

  Noorddammerweg 46 F

  1187 CN Amstelveen


  Ellen Oud is de Functionaris Gegevensbescherming van L Massage Therapie en bereikbaar via info@lmassagetherapie.nl.


  Persoonsgegevens die wij verwerken

  L Massage Therapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  - Voor- en achternaam

  - Geslacht

  - Geboortedatum

  - Adresgegevens

  - Telefoonnummer

  - E-mailadres


  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden zijn:

  - Gezondheid

  - Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Note: mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@lmassagetherapie.nl, dan verwijder ik deze informatie.


  Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

  L Massage Therapie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  - Opstellen behandelplan

  - Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

  - Om te informeren over wijzigingen van de diensten en producten

  - L Massage Therapie verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

  - Het afhandelen van betalingen


  Geautomatiseerde besluitvorming

  L Massage Therapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bv een medewerker van L Massage Therapie) tussenzit.


  Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

  De door L Massage Therapie verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.


  Delen van persoonsgegevens met derden

  L Massage Therapie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


  Cookies, of vergelijkbare technieken

  L Massage Therapie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van deze persoonsgegevens door L Massage Therapie.

  Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om genoemde persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te zenden. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lmassagetherapie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een eventueel verzoek.
  L Massage Therapie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


  Beveiliging persoonsgegevens 

  L Massage Therapie neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lmassagetherapie.nl.


  Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 15-09-2019 tot nader order.